Privacy statement

Doeleinden verwerking
André de la Porte Packaging B.V. verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: de website te beveiligen, te optimaliseren, u te informeren over nieuwe diensten en producten van ons en van aan ons gerelateerde ondernemingen.

Wettelijke grondslag verwerking
André de la Porte Packaging B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.
  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene
Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan André de la Porte Packaging B.V.. De volgende gegevens zijn niet verplicht adres, telefoonnummers en bijzondere persoonsgegevens.

Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan André de la Porte Packaging B.V. verstrekt, dan kan de website minder goed functioneren en het contactformulier niet gebruikt worden.

Categorieën en bron(nen) persoonsgegevens
André de la Porte Packaging B.V. heeft de volgende reguliere persoonsgegevens (IP-adressen, Internetproviders, locatiegegevens, e-mailadressen, namen, telefoonnummers, Facebook accounts) uit de volgende bron(nen) verkregen: contactformulier en Google Analytics.

Dit betreft/betreffen geen openbare bron(nen).

Ontvangers persoonsgegevens
André de la Porte Packaging B.V. verstrekt uw persoonsgegevens aan zijn hostingpartij en websiteanalyse tools waar informatie van website bezoekers worden verzameld.

Doorgifte persoonsgegevens aan een ontvanger in een derde land of aan een internationale organisatie
Uw persoonsgegevens kunnen door André de la Porte Packaging B.V. worden doorgegeven aan landen buiten de EU/EER. De landen waaraan André de la Porte Packaging B.V. uw persoonsgegevens doorgeeft zijn: Verenigde Staten, Chili, Taiwan en Singapore.

Ten aanzien van de doorgifte van de persoonsgegevens naar voornoemd(e) derde land(en) zijn de volgende waarborgen getroffen:

  • De organisatie in het derde land waaraan de persoonsgegevens worden doorgegeven is aangesloten bij het Privacy Shield.

Meer informatie over de voornoemde door André de la Porte Packaging B.V. getroffen waarborgen, of een kopie van de maatregelen kan door betrokkene verkregen worden door schriftelijk contact op te nemen met André de la Porte Packaging B.V.. Zie verderop in dit privacystatement voor de relevante contactgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen door André de la Porte Packaging B.V. worden bewaard voor een duur van 50 maanden.

Rechten betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht André de la Porte Packaging B.V. te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan André de la Porte Packaging B.V. verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens
Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die André de la Porte Packaging B.V. doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

André de la Porte Packaging B.V.
Gladsaxe 39
7327 JZ Apeldoorn
info@adlppack.com
0031 (0)55 2002022

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar of dataportabiliteit kunt u online indienen door op onderstaande link te klikken en vervolgens uw e-mailadres in te vullen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door André de la Porte Packaging B.V., neem dan contact op met André de la Porte Packaging B.V. via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.