Privacy statement

Website disclaimer

Nederlandse versie:
De getoonde informatie op deze website is vrijblijvend en onder voorbehoud van typefouten en/of (technische) wijzigingen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van André de la Porte Packaging B.V., niet toegestaan. André de la Porte Packaging B.V. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud of van een juiste werking van deze website.
André de la Porte Packaging B.V. kan niet garanderen dat gegevens, afkomstig van deze website vrij is van virussen of door derden (ten nadele) wordt overgebracht.
André de la Porte Packaging B.V. hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden algemene voorwaarden.
De algemene voorwaarden worden u op verzoek kosteloos toegezonden.

English version:
The shown information on this website is without any obligation and with reservation of (technical) changes. You should not copy, disclose or distribute this communication without the authority of André de la Porte Packaging B.V. André de la Porte Packaging B.V. is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this website nor for a right use of this website. André de la Porte Packaging B.V. does not guarantee that the integrity of this communication has been maintained nor that the communication is free of viruses, interceptions or interference. In carrying out its engagements, André de la Porte Packaging B.V. applies general terms and conditions. A copy of these terms and conditions is available on request free of charge.

 

E-mail disclaimer

Nederlandse versie:
De informatie verzonden in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van André de la Porte Packaging B.V., niet toegestaan. André de la Porte Packaging B.V. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. André de la Porte Packaging B.V. kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.
Indien het e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.
André de la Porte Packaging B.V. hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden worden u op verzoek kosteloos toegezonden.

English version:
The information contained in this communication is confidential and is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed. You should not copy, disclose or distribute this communication without the authority of André de la Porte Packaging B.V. André de la Porte Packaging B.V. is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. André de la Porte Packaging B.V. does not guarantee that the integrity of this communication has been maintained nor that the communication is free of viruses, interceptions or interference.
If you are not the intended recipient of this communication please return the communication to the sender and delete and destroy all copies. In carrying out its engagements, André de la Porte Packaging B.V. applies general terms and conditions. A copy of these terms and conditions is available on request free of charge.